பற

Angleški naslov: Fly
PRIJAVLJEN NA DOGODEK

Film festival 2022

KATEGORIJA

Igrani film

DRžAVA PRODUKCIJE

Sri Lanka

DOLžINA

00:06:21

LETO PRODUKCIJE

2021

ŠT. PREDVAJANJ: 1

A Boy Goes with His Brother for a Land Work, But His Anger Brother Dominate Him and took What He Most Love. So, the Boy Found a Way to Escape from That Situation.

IGRALCI

Achchayan Senthuran

Abinayan Senthuran 

Raam Thamizh

TEHNIČNA EKIPA

Director - Sobanasivan Velrajah

Screenplay - Sobanasivan Velrajah & Puvaneshwaran Pirashanth

Camera - Thushidharan Ganeshan, Hari Anujith, Sobanasivan Velrajah

Editor - Rackshan Leon, Sobanasivan Velrajah

Production Design - Rackshan Leon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Runtime - 06:21

Genre - Drama / Suspense

Format - Digital

Aspect Ratio - 4:3

Film Color - Black & White, Color

 

Sobanasivan Velrajah


BIOGRAFIJA
UMETNIŠKA DELA

FILTRI

IščI PO NASLOVU

IščI PO AVTORJU

OZNAčI KATEGORIJO

IZBERI DRžAVO

MIN. DOLžINA

MAKS. DOLžINA

LETO PRODUKCIJE

PRIJAVLJEN NA DOGODEK

DOBIL NAGRADO

DA
NE

POčISTI FILTRE

KONTAKT

STUDENT CUTS
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer
Slovenija

02 585 87 00
info@studentcuts.si
www.studentcuts.si
© 2021 Vse pravice pridržane s strani Student Cuts